FESTIVITAT MARE DE DEU DE LOURDES - ANOIA 2021

Els Hospitalaris de l’Anoia enguany hem celebrat la Festivitat de la Mare de Déu de Lourdes d’una forma diferent per causa de la Pandèmia de la Covid-19 que estem sofrint.

Per tal de garantir les mesures sanitàries vigents     

( forament, distancia, mascareta, mans) hem oficiat dues celebracions Eucarístiques.

El dijous dia 11, dia de la Mare de Déu de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt, ens aplegaren a l’Església del Roser d’Igualada, per participar de la celebració solemne de l’Eucaristia presidida pel nostre Arxipreste Mn. Eduard Flores i concelebrada pel Mn. Jean Marie Vianney, Els cants van anar a càrrec d’en Jordi i en Joan acompanyats a l’orgue per en David.

El diumenge dia 14 a la Basílica de Santa Maria d’Igualada compartirem l’Eucaristia presidida per en Mn. Eduard Flores i concelebrada per Mn. Pere Roig, diaca, i l’acompanyament a l’orgue pel Sr. Lluís Victori, organista titular de la Basílica.

En ambdues celebracions les lectures i pregaries van anar a càrrec per membres de l’Hospitalitat.

Esperem que el pròxim any puguem fer una festa molt més reeixida que la d’enguany.